Tính năng của hệ thống IDAS trunking đơn điểm loại D.

Các tính năng trunking site đơn của IDAS

Lên tới 30 bộ lặp trong một hệ thống

Hệ thống trunking kiểu D có thể có tới 30 bộ lặp (đơn vị RF) trên mỗi điểm. Tất cả các bộ lặp được kết nối có thể được cấu hình từ trình duyệt web thông qua mạng IP.

Hệ thống trunking kiểu D
 

Kênh điều khiển phân tán

Hệ thống trunking Type-D sử dụng một hệ thống kênh điều kiển phân tán, không sử dụng một kênh điều khiển chuyên dụng. Tất cả các kênh của hệ thống trunking Type-D có thể được sử dụng cho các kênh lưu lượng thoại được chia sẻ hiệu quả hơn với một số lượng lớn người dùng.

 

Trunking đơn điểm kiểu D

Hệ thống vô tuyến đơn điểm loại-D cung cấp giải pháp liên lạc kỹ thuật số đa kênh giá cả phải chăng. Có thể sử dụng cuộc gọi chọn lọc, cuộc gọi nhóm, tin nhắn trạng thái và tin nhắn dữ liệu ngắn trên hệ thống trunking.

 

Tối đa 2.000 ID

Hệ thống có khả năng xử lý lên đến 2.000 mã ID cá nhân và 2.000 mã ID nhóm trên mỗi kênh.

 

Cấu hình thông qua trình duyệt web

Tất cả các UC-FR5000 có thể thực hiện cấu hình từ xa thông qua trình duyệt Web

Cấu hình thông qua trình duyệt web

Facebook