Liên Lạc Bộ Đàm Nhà Hàng, Khách Sạn, Resort

Để khắc phục tình trạng bộ đàm cầm tay không liên lạc được thông suốt trong tòa nhà VTS cung cấp giải pháp sử dụng trạm chuyên tiếp tín hiệu kỹ thuật số ICOM IC-FR6000.


Khách sạn chuyên nghiệp thường phân chia nhiều bộ phận khác nhau. Thông thường được chia làm các bộ phận như quản lý (GM), an ninh, kỹ thuật, lễ tân...


Facebook