Chính Sách Bảo Hành

 
CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH CÓ ĐIỀU KIỆN
 
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KỸ THUẬT VIỆT, Nhà Phân phối được uỷ quyền chính thức và Trung tâm bảo hành sửa chữa của Hãng sản xuất Icom Inc., Japan Marina Co., Ltd, Sonic (Kaijo), Suzuki Fish Finder, McMurdo (OROLIA Ltd), Kelvin Hughes, Kenko, Daiko…vv, xác nhận bảo hành sản phẩm không bị lỗi về vật liệu hoặc kỹ thuật sản xuất trong thời hạn một (1) năm cho máy chính 
Thời hạn bảo hành:
  • 2 năm cho máy Sonar
  • 3 năm cho máy thông tin Icom dòng IC-F, 2 năm cho máy dòng IC-V
  • 1 năm cho Pin Li-ion
  • 1 năm cho phụ kiện đi kèm theo kể từ ngày giao hàng, lắp đặt.
Việc bảo hành sẽ tùy theo lựa chọn của mình, thay thế hoặc sửa chữa khiếm khuyết của các bộ phận được xác định và gửi trả lại thiết bị hoặc các bộ phận cho chủ sở hữu.
 
Việc chấp nhận áp dụng hoặc không áp dụng bảo hành sản phẩm, theo sự xác định của kỹ thuật và lãnh đạo công ty, khi sản phẩm đó đã bị sử dụng sai cách, do tai nạn, do ăn mòn, do thảm họa tự nhiên, do thay đổi, do lắp đặt sai hoặc do tự sửa chữa, sửa đổi, tem niêm phong bảo hành bị rách vỡ… Với những sản phẩm lớn buộc phải tháo một số bộ phận để lắp đặt (VD: Sonar, Radar, Hệ thống Radio/trunking…), chính sách bảo hành chỉ áp dụng khi việc lắp đặt, kết nối và vận hành phải do kỹ thuật đã được huấn luyện và do công ty chúng tôi chỉ định hoặc chấp thuận.
 
Chủ sở hữu có trách nhiệm lo các chi phí di dời và cài đặt lại cũng như chi phí vận chuyển các thiết bị đến các Trung Tâm Dịch Vụ Kỹ Thuật hoặc tại nơi lắp đặt (tùy theo điều kiện thực tế) cho việc sửa chữa bảo hành nêu trên.
 
Sau khi hết thời gian bảo hành, hợp đồng bảo trì sẽ được thảo luận và ký kết để đảm bảo hiệu suất tốt nhất có thể của sản phẩm trong dài hạn tuỳ theo chủ sở hữu.
 
Bảo hành này cung cấp cho bạn những quyền lợi pháp lý cụ thể. Chứng nhận bảo hành này chỉ có thể áp dụng theo điều kiện bảo hành nêu trên và chúng tôi không thừa nhận, không cho phép bất cứ ai giải thích các điều kiện bảo hành khác.
 
HƯỚNG DẪN VỀ BẢO HÀNH
 
Nếu bạn gặp khó khăn với các thiết bị của bạn, xin vui lòng liên hệ hoặc gửi thiết bị của bạn đến các địa chỉ Trung Tâm Dịch Vụ Kỹ Thuật dưới đây. Thiết bị tốt nhất nên gửi trong thùng hàng ban đầu, không kèm phụ kiện, chấp nhận cước phí gửi hàng, và kèm theo lời giải thích ngắn gọn về khó khăn khi bạn sử dụng thiết bị.
 
Việc bảo hành được chuyển nhượng, nhưng giới hạn trong khoảng thời gian được ghi nhận trên phiếu Bảo hành này. Thời hạn bảo hành không thể chỉnh sửa khi bán lại.
 
Bạn chỉ gửi các phụ kiện khi tình hình cụ thể của bạn chỉ ra một khó khăn liên quan đến phụ kiện đó, nếu không Trung Tâm Dịch Vụ Kỹ Thuật sẽ không chịu trách nhiệm cho các mất mát khi gửi trả của các phụ kiện. Đề nghị ghi rõ từng mục các phụ kiện trên giấy tờ cần thiết.
 
Nếu việc sửa chữa trong thời hạn bảo hành và sự cố kỹ thuật đáp ứng điều kiện bảo hành, thiết bị của bạn sẽ được trả lại sau khi sửa chữa đến các địa điểm trên đất liền tại Việt Nam miễn phí.
 
Nếu việc sửa chữa không trong thời hạn bảo hành hoặc sự cố kỹ thuật không đáp ứng điều kiện bảo hành, chi phí kiểm tra, sửa chữa, vật tư linh kiện, chi phí đi lại/cư trú/công tác phí của kỹ thuật và phí vận chuyển gửi hàng hóa, chi phí lắp đặt lại (nếu yêu cầu) sẽ được tính phí.
Facebook