Tuyển Dụng

Mảng Kỹ thuật lắp đặt
  • Lắp đặt thiết bị điện tử trên tàu cá (Radar, máy dò cá, lái tự động.. ).
  • Hướng dẫn sử dụng thiết bị.
  • Kiểm tra sữa chữa.
  • Được đào tạo từ đầu.
Mảng kỹ thuật sửa chữa
  • Sửa chữa thiết bị viễn thông.

Facebook