Liên Lạc Bộ Đàm Taxi, Vận Tải

Với những khó khăn của điện thoại và bộ đàm truyền thống, sản phẩm mới bộ đàm ICOM IP503H đáp ứng được nhu cầu liên lạc của vận tải xe khách liên tỉnh.

Bộ đàm taxi Icom hoạt động liên lạc liên tục với cường độ cao, đảm bảo thông tin rõ ràng thông suốt, phạm vi phủ sóng rộng lên đến 50km, 100km...


Facebook