Liên Lạc Bộ Đàm An Ninh/Bảo Vệ

Bộ đàm chống cháy nổ ICOM đáp ứng chứng chỉ chống cháy nổ UL của Mỹ và cao hơn là chứng chỉ chống cháy nổ  ATEX của liên minh Châu Âu EC.


Facebook