Sửa đổi, bổ sung nội dung giấy cấp phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện

 

 Sửa đổi, bổ sung nội dung giấy cấp phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện
 
Thủ tục
Sửa đổi, bổ sung nội dung giấy cấp phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện
Trình tự thực hiện
- Tổ chức và cá nhân sử dụng tần số khai báo đầy đủ và chính xác thông tin (Bản khai xin cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện)
- Người sử dụng gửi bản khai đăng ký về Cục Tần số vô tuyến điện tại địa chỉ 115 Trần Duy Hưng, Thành phố Hà Nội, các Trung tâm Tần số VTĐ khu vực hoặc các Sở Thông tin và Truyền thông (đối với các hồ sơ không cần giấy phép mở mạng)
- Tổ chức và cá nhân nhận được phản hồi về việc cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện trong 05 ngày nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ.
- Tổ chức và cá nhân nhận được Thông báo phí, lệ phí tần số VTĐ. Khách hàng nộp phí theo thông báo, sau đó khách hàng nhận giấy phép tại nơi thu phí và lệ phí hoặc qua bưu điện
Cách thức thực hiện
- Qua Bưu điện
- Trụ sở cơ quan hành chính
Thành phần, số lượng hồ sơ
a. Đơn xin sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép
b. Bản khai bổ sung nếu có thay đổi
c. Các tài liệu khác liên quan đến nội dung sửa đổi, bổ sung
* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) bản chính
Thời hạn giải quyết
- 20 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
- Cá nhân                                                              
- Tổ chức                                                                  
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Thông tin và Truyền thông
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Tần số vô tuyến điện
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Tài chính
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
- Giấy phép     
Lệ phí (nếu có)
- Lệ phí cấp giấy phép và phí sử dụng tần số
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm)
Bản khai bổ sung - Bản khai xin cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng VTĐ (Theo mẫu quy định)
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)
- Điều kiện 1. Mục đích sử dụng, đối tượng liên lạc rõ ràng phù hợp với quy định của pháp luật;
- Điều kiện 2. Thiết bị phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật do Bộ Bưu chính, Viễn thông quy định áp dụng (trừ trường hợp thiết bị tham gia triển lãm, thử nghiệm kỹ thuật);
- Điều kiện 3. Địa điểm lắp đặt anten, chiều cao anten phải phù hợp với các quy định của Bộ Bưu chính, Viễn thông và các quy định khác của pháp luật về bảo đảm an toàn hàng không;
- Điều kiện 4. Thiết kế hệ thống thiết bị bảo đảm sử dụng tối ưu phổ tần số vô tuyến điện, tương thích điện từ với môi trường xung quanh.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
Pháp lệnh Bưu chính viễn thôngsố 43/PL-UBTVQH10 ký ngày 25/5/2002
-Nghị định số 24/2004/NĐ-CP, ngày 14/01/2004 Qui định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh BCVT về Tần số VTĐ
Nghị định số 160/2004/NĐ-CP ngày 03/09/2004 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh  Bưu chính, Viễn thông  về viễn thông
Quyết định số 22/2005/QĐ-BTC ngày 11/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Quyết định số 61/2007/QĐ-BTCngày 12/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung QĐ số 22
- QĐ số 503 ngày 28/8/1997của Tổng Cục trưởng Tổng cục Bưu điện
- Công văn số 214/VT-TTr ngày 5/5/2005 của Vụ Viễn thông-Bộ BCVT 

 

Facebook