Các tính năng của hệ thống IDAS trunking đa điểm loại D.

Tính năng trunking multi-site trunking

Lên đến 48 kết nối trang web trunked qua mạng IP

trunking-da-diem-loai


Loại trunking đa điểm có thể có tới 30 bộ lặp (đơn vị RF) trên mỗi vị trí và tối đa 48 vị trí có thể được liên kết với nhau qua mạng IP. Người dùng bộ đàm IDAS ™ có thể liên lạc với những người sử dụng thiết bị đầu cuối IDAS ™ khác đang hoạt động dưới các vị trí trunked liên kết. * 

* Lên đến 16 vị trí được lập trình trước có thể được liên kết xuống đồng thời cho một cuộc gọi nhóm.

Kênh điều khiển phân tán

Hệ thống trunking Type-D sử dụng một hệ thống điều khiển phân tán không sử dụng một kênh điều khiển chuyên dụng. Tất cả các kênh dùng chung có thể được sử dụng cho các kênh lưu lượng thoại được chia sẻ hiệu quả hơn với một số lượng người dùng lớn.
 

Tối đa 60.000 ID cá nhân và 60.000 ID nhóm

Trong kết nối đa điểm Type-D, việc kết hợp mã ID và ID cá nhân (hoặc ID nhóm) được sử dụng làm mã định danh duy nhất. Loại đa điểm của Type-D có thể có tối đa 30 mã ID tiền tố cho mỗi hệ thống và tối đa 2.000 mã ID riêng lẻ và 2.000 mã ID nhóm cho mỗi ID tiền tố. Tổng cộng, có thể sử dụng tới 60.000 ID cá nhân và 60.000 số ID nhóm trong một hệ thống.

 

Chuyển vùng tự động

Khi người dùng bật bộ đàm và di chuyển từ địa điểm này sang địa điểm khác, bộ đàm sẽ tự động bắt đầu quét tìm kiếm và đăng ký thông tin ID riêng cho bộ đàm ở vị trí mới. Người dùng không cần tương tác với thiết bị.
 

Quản lý nhóm

Chức năng quản lý nhóm cho phép người quản lý hệ thống kiểm soát một nhóm nhỏ người dùng trong một nhóm lớn hơn. Người dùng có thể được chia thành tối đa 5.000 đội tàu và người quản lý hệ thống có thể bật hoặc tắt việc sử dụng hệ thống cho bất kỳ hạm đội nào.

Ví dụ về quản lý hạm đội

Nhóm
(1–5000)

Tên bí danh

 
D tiền tố 
(1–30)
ID cá nhân 
(1–2000)
ID nhóm 
(1–2000)
Trạng thái
1 An ninh A 1 1–10,31–400 1–20 Bật
2 Taxi B 1 11–30 21–25 Bật
3 Xe buýt C 2 1–30 1–30 Vô hiệu hóa
4 Xe tải D 2 1001–1005 51–53

Bật

Người quản lý hệ thống có thể bật hoặc tắt việc sử dụng hệ thống cho bất kỳ nhóm lớn nào. 
(Trên ví dụ trên, nhóm 3 bị vô hiệu hóa)

 

Tích hợp hệ thống để cài đặt đơn giản và nhỏ gọn

Loại Trunking đa điểm chỉ yêu cầu bộ điều khiển trunking UC-FR5000 (# 03) có thể được cài đặt vào bộ lặp dòng IC-FR5000 - không có máy chủ bên ngoài và không cần thêm không gian rack.
 

Xác thực ESN

Loại trunking đa điểm có thể từ chối để đăng ký một thiết bị đầu cuối trái phép vào một vị trí bộ lặp bằng cách sử dụng số serial điện tử (ESN) hoặc ID cá nhân của radio.

 

Cập nhật bằng vô tuyến

Các vị trí lặp lại IDAS ™ có thể cập nhật các thiết bị đầu cuối được lập trình nội dung với thông tin của hệ thống mới như các kênh được thêm vào và các site mới qua mạng mà không làm gián đoạn việc sử dụng bộ đàm.

 

Ưu tiên cuộc gọi

Thiết bị đầu cuối radio có thể nghe một cuộc gọi có mức độ ưu tiên cao hơn ngay cả ở giữa các cuộc gọi có mức độ ưu tiên thấp hơn theo thứ tự bên dưới. 
(1) Cuộc gọi khẩn cấp (2) Cuộc gọi cá nhân (3) Cuộc gọi nhóm

Trình quản lý hệ thống RS-MGR1

 

Khi được sử dụng với phần mềm quản lý hệ thống RS-MGR1, thông tin về thời gian, kết nối / thống kê mạng và trạng thái phần cứng của các bộ lặp lại  đa điểm Type-D có thể thu được bằng cách sử dụng các tin nhắn Syslog.

 

RC-FS10 Remote Communicator cho trunking đa điểm

Bộ giao tiếp từ xa tạo ra một đài ảo trên nền IP trên PC và hoạt động như một điều độ đơn giản. Các tính năng giao tiếp IDAS ™ có thể được sử dụng với phần mềm giao tiếp từ xa.

 

Các tính năng khác

  • Tải cân bằng cho các kênh trunk-out
  • Kiểm soát hạn chế có thể hạn chế sử dụng (TX) từ các thiết bị đầu cuối radio trong trường hợp có lưu lượng truy cập quá nhiều.

 


 Ví dụ ứng dụng hệ thống trunking đa điểm

Giải pháp liên lạc nội bộ cho công trình xây dựng và liên công trình

Với hệ thống trunking đa điểm IDAS ™, có thể có các liên lạc vô tuyến từ tầng hầm đến tầng trên cùng, tất cả đều có âm thanh kỹ thuật số ổn định. Cáp LAN đã được triển khai có thể được sử dụng trong giải pháp xây dựng.

* Lưu ý: Mạng IP riêng hoặc mạng VPN qua Internet

Facebook