Gia hạn giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện


- Gia hạn giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện

 

Thủ tục

Gia hạn giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện

Trình tự thực hiện

- Tổ chức và cá nhân sử dụng tần số khai báo đầy đủ và chính xác thông tin ( Bản khai xin cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện)
- Trước khi giấy phép hết hạn 30 ngày, tổ chức và cá nhân sử dụng tần số , có nhu cầu tiếp tục sử dụng (không sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép) phải làm thủ tục xin gia hạn giấy phép, gửi bản khai đăng ký về Cục Tần số vô tuyến điện tại địa chỉ 115 Trần Duy Hưng, Thành phố Hà Nội, các Trung tâm Tần số VTĐ khu vực hoặc các Sở Thông tin và Truyền thông (đối với các hồ sơ không cần giấy phép mở mạng)
- Tổ chức và cá nhân nhận được phản hồi về việc cấp giấy phép sử dụng Tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện trong 05 ngày
- Tổ chức và cá nhân nhận được Thông báo phí, lệ phí tần số VTĐ. Khách hàng nộp phí theo thông báo, sau đó khách hàng nhận giấy phép tại nơi thu phí và lệ phí hoặc qua bưu điện

Cách thức thực hiện

- Qua Bưu điện

- Trụ sở cơ quan hành chính

Thành phần, số lượng hồ sơ

a. Đơn xin gia hạn giấy phép

b. Bản sao có Công chứng hoặc chứng thực theo qui định của pháp luật:

- Giấy phép thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông

- Hoặc giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông

- Hoặc Giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng.

đang còn hiệu lực (trong trường hợp có thay đổi) đối với các thiết bị phải cấp giấy phép thiết lập mạng.

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) bản chính

Thời hạn giải quyết:

- 20 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Cá nhân                                                              

- Tổ chức                                                                  

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Thông tin và Truyền thông

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Tần số vô tuyến điện

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Tài chính

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

- Giấy phép     

Lệ phí (nếu có):

- Lệ phí cấp giấy phép và phí sử dụng tần số

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm):

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Pháp lệnh Bưu chính viễn thông số 43/PL-UBTVQH10 ký ngày 25/5/2002

Nghị định số 24/2004/NĐ-CP, ngày 14/01/2004 Qui định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh BCVT về Tần số VTĐ

Nghị định số 160/2004/NĐ-CPngày 03/09/2004 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh  Bưu chính, Viễn thông  về viễn thông

Quyết định số 22/2005/QĐ-BTCngày 11/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Quyết định số 61/2007/QĐ-BTC ngày 12/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung QĐ số 22

 

 

Facebook