HF DIPOLENTENNA 2 to 30 MHz
WD330J

  • Chiều dài: 25m / Trọng lượng: 3,1kg (trừ cáp đồng trục)
  • Định mức công suất tối đa: 150W (PEP)

Catalogue

Thông tin chi tiết

Facebook