Trạm chuyển tiếp

IC-R9500

PROFESSIONAL COMMUNICATIONS RECEIVER
Máy thu thông tin liên lạc chuyên nghiệp với phạm vi phổ hiệu suất cao

IC-R8600

COMMUNICATIONS RECEIVER
Sự sáng tạo mạnh mẽ trong thế giới máy thu thông tin liên lạc chuyên nghiệp

IC-R8500

COMMUNICATIONS REVEIVER
Máy thu để bàn cấp chuyên nghiệp

IC-R75

HF 50MHz COMMUNICATIONS RECEIVER
Phạm vi phủ sóng tần số rộng và các tính năng cải tiến…
Facebook