Thiết Bị Cổng Giao Tiếp VoIP

RoIP Gateway

VE-PG4

RoIP GATEWAY
Đảm bảo chia sẻ thông tin hợp tác trên các hệ thống và thiết bị

VE-PG3

RoIP GATEWAY
Cổng Đa năng qua IP Gateway

VE-PG2

RoIP GATEWAY
VoIP kết nối liền mạch điện thoại IP, bộ đàm đơn giản

Bộ định tuyến VPN

SR-VPN1

VPN ROUTER
Bộ định tuyến VPN cho hệ thống đa luồng
Facebook