Tai Nghe David Clark Chuyên Dụng Cho Trực Thăng

Model H10-26

Tiện nghi và hiệu suất vượt trội

Model H10-60H

Tính linh hoạt tích hợp

Model H10-56

Giảm tiếng ồn tối đa cho máy bay trực thăng cực kỳ ồn ào

Model H10-13H

Độ tin cậy chắc chắn và hiệu suất đáng tin cậy
Facebook