SMD4-99-P
Anten lưỡng cực gắn bên UHF 360-600MHz, tùy chỉnh

  • Linh hoạt - Ăng-ten có thể được phân chia theo từng đoạn và được điều khiển để đạt được nhiều kiểu bức xạ ngang và mức tăng khác nhau
  • Trọng lượng nhẹ - Dễ dàng gắn và lắp đặt bằng các kẹp đơn
  • Anten được thiết kế để sử dụng dưới dạng một lưỡng cực đơn, không phải là một thành phần của dãy lưỡng cực theo pha vì anten được tùy chỉnh theo tần số do người dùng chỉ định và không được khớp với bộ khai thác theo pha
  • Anten có thể được đặt hàng với tần số trung tâm được chỉ định ở bất kỳ đâu trong băng tần từ 360 đến 600 MHz với băng thông hoạt động xấp xỉ 20% tần số trung tâm

Catalogue

Thông tin chi tiết

Power w 500
Polarisation Vertical
VSWR <1.5:1
Termination 4.3-10 female with short 9142 cable tail
Mounting area 100mm x 25mm diam. Alodined aluminium
Construction All welded aluminium with alodined finish
Tuned bandwidth 20.00%
Horizontal Beamwidth Typically 220° at ¼ l antenna - mast spacing
Frequency MHz 360 - 600
Length [mm] 500
Brand RFI
Weight [kg] 0.3
Facebook