RDA6-61
Anten Yagi 6 phần tử chắc chắn 450-480MHz

  • RDA6-61 được chế tạo đặc biệt cho các điều kiện khắc nghiệt, cần và các thành phần của hệ RDA lớn hơn và mạnh mẽ hơn đáng kể so với hệ YB tiêu chuẩn
  • Phần tử nguồn cấp dữ liệu có cấu trúc lưỡng cực gấp hoàn toàn để có băng thông và hiệu suất tối đa và tất cả các phần tử, bao gồm cả phần tử nguồn cấp dữ liệu đều được hàn vào cần
  • Được xây dựng với 3, 6, 9 hoặc 16 phần tử
  • DC tiếp đất  được nối đất đúng cách, cung cấp khả năng chống sét tuyệt vời và hỗ trợ giảm nhiễu tĩnh do mưa

Catalogue

Thông tin chi tiết

Power w 100
Nominal Gain Dbi 11.1
VSWR <1.5:1
Termination N female with short 9302 cable tail
Mounting area 100mm x 32mm diam. powder coated aluminium
Construction All welded aluminium with black powder coated finish. See note (1)
Tuned bandwidth Full band
Horizontal Beamwidth 54°
Front Back ratio dB 20
Frequency MHz 450 - 480
Length [mm] 1100
Brand RFI
Weight [kg] 0.9
Facebook