V/UHF MOBILE WHIP ANTENNA
NR22LH

  • Chiều dài: 2,52m / Trọng lượng: 520g
  • Tăng: 6,5dB / Định mức công suất tối đa: 280W / Trở kháng: 50ohms
  • VSWR: Nhỏ hơn 1,5:1 / Đầu nối: MP / Loại: 2×5/8λ vô hướng

Catalogue

Thông tin chi tiết

Facebook