V/UHF MOBILE WHIP ANTENNA
NR22L

  • Chiều dài: 2,46m / Trọng lượng: 500g
  • Độ lợi: 6,5dB / Định mức công suất tối đa: 100W / Trở kháng: 50ohms
  • VSWR: Nhỏ hơn 1,5:1 / Đầu nối: MP / Loại: 2×5/8λ vô hướng

Catalogue

Thông tin chi tiết

Facebook