Máy Bộ Đàm IP 3G/4G LTE

Bộ đàm cầm tay IP 3G/4G/LTE

IP503H

IP TRANSCEIVERS
Vùng phủ sóng diện rộng tức thì qua mạng LTE (4G) và 3G
Facebook