Tai Nghe Lục Quân David Clark

Model H3441

Choàng sau đầu , kiểu tai đơn

Model DC PRO-2, Single Ear

Nhẹ, cực kỳ thoải mái, kiểu một tai cho phép nghe âm thanh xung quanh

Model DC PRO-2

Tai nghe giao tiếp thụ động, nhẹ, yên tĩnh
Facebook