Tai Nghe Không Quân David Clark

Model H10-66XL

Trở kháng cao/thấp, khử tiếng ồn điện tử, chạy bằng pin di động

Model H10-76XL

Trở kháng thấp, khử tiếng ồn điện tử, chạy bằng pin di động

Model H10-66

Giảm tiếng ồn thụ động, trở kháng kép
Facebook