Đầu Dò Âm Thanh Teledyne Reson

TC 1026

Đầu dò truyền dữ liệu công suất cao

TC 3021

Đầu dò 2MHz chi phí thấp

TC 2178

Đầu dò tần số kép

TC 2122

Bộ chuyển đổi âm vọng khảo sát tần số kép

TC 1037

Đầu dò điện thoại định hướng

Custom built transducers

Đầu dò thiết kế tùy chỉnh theo nhu cầu của khách hàng

TC 3027 - End-of-sale

TC 3027 - End-of-sale
Facebook