Đầu Dò Âm Thanh Teledyne Odom

Odom Transducers

Teledyne Odom có nhiều loại đầu dò âm thanh để đáp ứng hầu hết mọi nhu cầu

Custom built transducers

Đầu dò thiết kế tùy chỉnh theo nhu cầu của khách hàng
Facebook