Máy Chụp Sonar Màu

SCS-60

Máy chụp Sonar kỹ thuật số nhỏ gọn
 

SCS-22

Siêu quét tần số thấp

 

SCS-24

MÁY SIÊU CHỤP SONAR QUÉT MÀU TẦN SỐ THẤP
 

SCS-50

Máy siêu chụp Sonar quét màu tần số trung bình

 

SCS-18H

Sonar quét màu nửa vòng tần số cao

SCS-88

Máy siêu chụp Sonar quét màu tần số cao
 
Facebook